Rozpis

Společná ustanovení pro oba dny:

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:
OK Slavia Hradec Králové, z.s.

Centrum: Boháňka – Skála, obecní dům, okolí koupaliště, letní kino (50.3580656N, 15.7167603E). Po oba dny bude na Boháňku povinný příjezd pouze od Hořic nebo Jeřic přes Chloumek.

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu: do 1,5 km

Terén: Středně členitý podhorský terén (280-420 m n.m.) s řadou terénních tvarů, v části s pozůstatky po těžbě pískovce, s hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností porostů, nepravidelné mýtiny po těžbě kůrovcem zasažených porostů.

Předchozí mapy:
Skála (1998) http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/2833a.jpg
Vřešťovský chlum (2001) http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/3348a.jpg

Systém ražení:
Elektronický systém Sportident v bezdotykovém režimu. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.

Funkcionáři:
ředitel: Karel Toužil (kontakt: touzil@centrum.cz, 602 125 741)
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1 (kontakt: jnetuka@wo.cz, 731 187 652)

Informace: https://mcrnob-za-2019.shk-ob.cz
ORIS – MČR NOB: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4294
ORIS – ŽA a VčP: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4295

Platby: Vklady a poplatky za ubytování v tělocvičně zašlete na účet číslo 2400662010/2010 u Fio banky, a.s., majitel účtu OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky 2053, 500 08 Hradec Králové. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 27xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Adresáře ČSOS.

Protesty: Písemné s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají písemně poštou na adresu hlavního rozhodčího: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové.

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Ubytování: Přespání v tělocvičně v Hořicích zajišťuje klub HOR ze soboty na neděli za 80 Kč/os. Ubytování bude možné v sobotu již před závodem od 18:30. Objednávejte v ORISu jako doplňkovou službu a zaplaťte spolu s vklady. Případné dotazy k ubytování v tělocvičně směřujte na Petra Rückera petr.rucker@sporthorice.cz, 606 048 131
Tipy na další možnosti ubytování:
https://www.dokempu.cz/horice/autokemp-u-veze-82/
https://www.zhoric.cz/restaurace-penzion-jizdarna-horice-v-podkronosi

Poděkování: Lesní správě Lesů České republiky s.p. v Hořicích, Lesům města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., Diecézním lesům Hradec Králové s.r.o., Obci Boháňka a řadě drobných vlastníků lesních pozemků za souhlas s konáním závodů.

Ustanovení pro jednotlivé závody:

Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB

Datum: 13. dubna 2019 (sobota)
Prezentace: V centru v den závodu 19:00 – 20:15 hodin.
Start: 00 = 21:00, vzdálenost do 2,5 km
Stavitel tratí: Michal Jedlička (R1)
Kategorie:
D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21 – vklad 210 Kč
D35, D40, D45, D50, D55, H35, H40, H45, H50, H55 – vklad 210 Kč
D60, D65, D70, D75, H60, H65, H70, H75, H80 – vklad 180 Kč
T3 (úroveň DH12 až 14), T5 (úroveň DH16) – vklad 120 Kč
Přihlášky:
Řádné přihlášky za základní vklad do 27. 3. 2019 23:59 v systému ORIS.
Dodatečné přihlášky za vklad zvýšený o 50% do 4. 4. 2019 23:59 v systému ORIS.
Později a na prezentaci budou možné přihlášky pouze do kategorií T3 a T5 za vklad zvýšený o 50%.
Mapa:
Vřešťovský chlum, M 1:10 000, E 5 m, stav březen 2019, ISOM 2017, A3, v obalu,
autoři Tomáš Leštínský, Jan Netuka, Jan Langr
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v OB v roce 2019.

Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A – krátká trať
Východočeský pohár – krátká trať

Datum: 14. dubna 2019 (neděle)
Prezentace: V centru závodu 13. 4. 2019 19:00 – 20:15, v den závodu 9:00 – 10:30.
Start: 00 = 11:00, vzdálenost do 1,5 km
Stavitelé tratí: Jakub Weiner, R2 (ŽA) a Jan Netuka, R1 (VčP)
Kategorie:
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A – vklad 190 Kč
D21A, D21B, H21A, H21B – vklad 190 Kč
(do Východočeského poháru D21C a H21C budou započteny výsledky podkategorie D21B a H21B)
D10N, D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, H10N, H10C, H12C, H12D, H14C,
H14D – vklad 70 Kč
D16C, D18C, D21D, D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, D65C, T – vklad 100 Kč
H16C, H18C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C,
H65D, H70C – vklad 100 Kč
HDR, P – vklad 70 Kč
Přihlášky: Řádné přihlášky za základní vklad do 7. 4. 2019 23:59 v systému ORIS (výjimečně na e-mail prihlasky2019@shk-ob.cz).
Dodatečné přihlášky do kat. 16A, 18A, 20A, 21A, 21B nebudou možné. Dodatečné přihlášky do kategorií HDR, P a T za základní vklad, do ostatních kategorií za vklad zvýšený o 50% a pouze dle možností pořadatele.
Mapa: Skála, M 1:10 000, E 5 m, stav březen 2019, ISOM 2017, A4, v obalu, autoři Tomáš Leštínský, Jan Netuka, Jan Langr
Hlídání dětí: Školka bude zřízena.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v OB v roce 2019 a podle Soutěžního řádu Vč. oblasti pro rok 2019.

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 11. 2. 2019

Rozpis ve formátu PDF