Pokyny

Společná ustanovení pro oba dny:

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:
OK Slavia Hradec Králové, z.s.

Centrum:
Boháňka – Skála, obecní dům, okolí koupaliště, letní kino (50.3580656N, 15.7167603E)
Klubové stany je možno stavět pouze v místech k tomu vyhrazených – viz plánek.

Příjezd:
Po oba dny je povinný příjezd pouze od Hořic nebo Jeřic přes Chloumek. Jiný příjezd je
zakázán.

Parkování:
Z povinného příjezdu budete navedeni značkami a pořadateli. Vzdálenost z parkoviště do centra závodu je do 1,5 km.

Terén:
Středně členitý podhorský terén (280-420 m n. m.) s řadou terénních tvarů, v části s pozůstatky po těžbě pískovce, s hustou sítí komunikací a proměnlivou průběžností porostů, nepravidelné mýtiny po těžbě kůrovcem zasažených porostů. Výrazné vyježděné koleje od lesní techniky jsou mapovány jako průseky, měnící se nevýrazné stopy lesní techniky nejsou mapovány. Na řadě míst v lese jsou na hromadách složené klády – platí přísný zákaz vstupu na hromady. Trenéři a rodiče, prosíme, důrazně na to upozorněte hlavně děti.
Zákaz vstupu do oplocenek – vstup do oplocenky je porušením Lesního zákona.
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu.

Cíl:
V centru závodu. Povinný úsek od poslední kontroly do cíle je značen oranžovobílými fáborky.

Předchozí mapy:
Skála (1998): http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/2833a.jpg
Vřešťovský chlum (2001): http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/3348a.jpg

Systém ražení:
Elektronický systém Sportident v bezdotykovém režimu. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.

Předpokládané časy vítězů:
Dle příslušných soutěžních řádů.

Funkcionáři:
ředitel: Karel Toužil (kontakt: touzil@centrum.cz, 602 125 741)
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1 (kontakt: jnetuka@wo.cz, 731 187 652)

Jury:
Miroslav Hadač (AOP), Petr Turczer (KSU), Marek Cahel (LCE)
Informace: https://mcrnob-za-2019.shk-ob.cz
ORIS – MČR NOB: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4294
ORIS – ŽA a VčP: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4295

Protesty:
Písemné s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti konečným výsledkům po ukončení závodu se zasílají písemně poštou na adresu hlavního rozhodčího Jan Netuka, Kladská 249, 500 03 Hradec Králové nebo na email jnetuka@wo.cz.

Zdravotní služba:
První pomoc v cíli.

Odpadky:
Prosíme Vás o třídění odpadu a udržování pořádku.

Mytí:
V centru závodu – viz plánek.

WC:
V centru závodu. V sobotu v polovině cesty na start, v neděli 200 m před oběma starty.

Občerstvení:
Pití v cíli, ostatní nápoje a potraviny v bufetu „Klokan“ na shromaždišti. Mimo běžný sortiment zde budou prodávány cereální produkty místního výrobce (müsli, sušenky) a cukrovinky (trubičky, modlitbičky).

Ubytování:
Přespání ve sportovní hale v Hořicích (Erbenova 1081, 50.3670419N, 15.6409133E) ze soboty na neděli zajišťuje klub HOR pro ty, kdo si ho objednali. Vzdálenost z centra závodů je 7 km. Ubytování je možné v sobotu již před závodem od 18:30. Případné dotazy k ubytování v tělocvičně směřujte na Petra Rückera petr.rucker@sporthorice.cz, 606 048 131.

Ustanovení pro jednotlivé závody:

Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB

Datum:
13. dubna 2019 (sobota)

Prezentace:
V centru v den závodu 19:00 – 20:15 hodin.
Dohlášky na místě dle možností pořadatelů pouze do kategorií T3 a T5 za vklad 180 Kč.

GPS:
Vybraní závodníci kategorií DH18, 20, 21 běží s GPS zařízením (vesta+GPS jednotka), které si vyzvednou 10 minut před svým startem v předstartovním prostoru. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na stránkách závodu a vyvěšen v centru závodu

Start:
00 = 21:00, vzdálenost 2,1 km, značeno modrobílými fáborky, na startu bude k pití voda,
WC je pouze v polovině cesty na start! Pozor, část cesty na start vede po silnici III. třídy.
Kategorie T3 a T5 mají start volný ve startovním čase 0 až 75 (razí startovní jednotku).
Na startu na určeném místě bude možné odložit oblečení, které bude dopraveno zpět do centra závodu. Stane se tak ale jednorázově až po skončení startu. Předpokládaný výdej začne ve 23:45. Pokud si někdo věci v noci nevyzvedne, nevadí, bude mít možnost i v neděli v době prezentace.

Stavitel tratí:
Michal Jedlička (R1)

Mapa:
Vřešťovský chlum, M 1:10 000, E 5 m, stav duben 2019, ISOM 2017, A3, tisk laser Reklamy Jilemnice, v obalu, autoři Tomáš Leštínský, Jan Netuka, Jan Langr, zvláštní mapové symboly hnědý trojúhelníček = plošinka, černý křížek = jiné umělé objekty různého druhu. Vývraty nejsou mapovány. Závodníci musí mapy odevzdávat v cíli do 23:10, následně budou vydány. V centru závodu bude k odběru pro každého závodníka jedna ukázková mapka jako vzor tisku a se zakreslenou cestou na start a polohou WC (mapka má z důvodu tisku na zbytek archu sever šikmo).

Tratě:
Kontroly nejsou vybaveny reflexy. Kategorie H16, H18 a H21 jsou z důvodu velkého počtu přihlášených rozděleny na podkategorie L (lichá) a S (sudá) s rozdílným pořadím kontrol na části trati, tzn. využívají rozdělovacích metod, některé kontroly se probíhají opakovaně. Pozorně si hlídejte pořadí kontrol. Konečné výsledky budou vytvořeny spojením obou podkategorií. Všechny okolní lesní prostory jsou prostorem závodu. Závodníci do něj mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a průchodem cíle (viz Pravidla čl. 6.2). Všechny tratě překonávají silnice III. třídy, na kterých je během závodu úředně omezena rychlost na 30 km/h, přesto DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME: DÁVEJTE POZOR! Občerstvení (pitná voda) na kontrole č. 33 pro kategorie D21, H18, H20, H21, H35 a H40 v 60 až 70 % délky trati.

Časový limit:
140 minut

Uzavření cíle:
V 1:30 hodin.

Výsledky:
Průběžné v centru závodu, konečné v ORISu, živě: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=15288
Vyhlášení vítězů: Proběhne v neděli po závodě ŽA. Vyhlašováni budou závodníci na 1.-3. místě v mistrovských kategoriích a vítězové veteránských kategorií. Pokud vyhlašovaný závodník nebude v neděli přítomen, bude mu předána cena, diplom a příp. medaile na některém z dalších jarních závodů soutěží sekce OB ČSOS.

Hlídání dětí:
Nebude zřízeno.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v OB v roce 2019.

Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A – krátká trať
Východočeský pohár – krátká trať

Datum:
14. dubna 2019 (neděle)

Prezentace:
V centru závodu 13. 4. 2019 19:00 – 20:15 hodin, v den závodu 9:00 – 10:30 hodin.
Dodatečné přihlášky již budou možné pouze do kategorií HDR, P a T za základní vklad.

Start:
00 = 11:00, jsou dva starty!!!
START 1: pro kategorie DH16A, 18A, 20A, 21A, 21B, cesta značena zelenobílými fáborky, vzdálenost 1,1 km, WC 0,2 km před startem. Pozor, část cesty na start vede po silnici III. třídy.
START 2: pro ostatní kategorie, cesta značena modrobílými fáborky, vzdálenost 1,2 km, WC 0,2 km před startem. Pozor, část cesty na start vede po silnici III. třídy. Kategorie HDR, P a T mají start volný ve startovním čase 0 až 100 (razí startovní jednotku). Na obou startech na určeném místě bude možné odložit oblečení, které bude dopraveno zpět do centra závodu. Stane se tak ale jednorázově až po skončení příslušného startu.

Startovní čísla:
Samoobslužný odběr na startu 1 pro kategorie DH16A, 18A, 20A

GPS:
Vybraní závodníci kategorií DH16, 18, 20 běží s GPS zařízením (vesta+GPS jednotka), které si vyzvednou 10 minut před svým startem v předstartovním prostoru. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na stránkách závodu a vyvěšen v centru závodu
Stavitelé tratí: Jakub Weiner, R2 (ŽA) a Jan Netuka, R1 (VčP)

Mapa:
Skála (pro kat. A, B), Pod Skálou (pro kat. C, D, N, HDR, P a T), obě: M 1:10 000, E 5 m, stav duben 2019, ISOM 2017, A4, v obalu, tisk laser Reklamy Jilemnice, autoři Jan Netuka, Jan Langr, zvláštní mapové symboly: hnědý trojúhelníček = plošinka, černý křížek = jiné umělé objekty různého druhu. Vývraty nejsou mapovány. Závodníci musí mapy odevzdávat v cíli do 13:30, následně budou vydány.

Tratě:
Kategorie startující ze startu 1 mají zákres tratě rozdělený na dvě části. Na listu A4 mají vytištěné dvě totožné mapy pod sebou. Na horní mapě je první část tratě, která končí diváckou kontrolou, v jejímž místě je na spodní mapě zakreslen start druhé části tratě. (= Výměna mapy řešená bez odhozu a odběru.)
Všechny okolní lesní prostory jsou prostorem závodu. Závodníci do něj mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a průchodem cíle (viz Pravidla čl. 6.2). Bezprostřední okolí divácké a poslední kontroly je nepřístupné. Závodníci kategorií A, B mohou vytvořit doprovod na trati HDR až po absolvování vlastního závodu.
Kategorie HDR a DH10N mají trať vyznačenou oranžovými fáborky, trať není sjízdná kočárky.

Časový limit:
90 minut

Uzavření cíle:
V 15:10 hodin.

Výsledky:
Průběžné v centru závodu, konečné v ORISu, živě: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=15289
Vyhlášení vítězů: Začne přibližně ve 14 hodin. Budou postupně vyhlašováni první tři v kat. DH10N, prvních šest v kat. DH10C, 12C, 14C a vítězové DH12D a 14D, první tři v kategoriích DH16A, 18A, 20A a 21A, první tři v kat. MČR NOB a vítězové veteraniády.

Hlídání dětí:
Bude zajištěno v sále obecního domu po dobu nezbytně nutnou (od 10:15). Děti podle potřeby vybavte pitím, svačinou a podepsaným zavazadlem.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v OB v roce 2019 a podle Soutěžního řádu Vč. oblasti pro rok 2019.

Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace sportovních akcí) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se a účastí na závodě každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich
pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi.

Poděkování:
Lesní správě Lesů České republiky s.p. v Hořicích, Lesům města Dvůr Králové nad Labem s.r.o., Diecézním lesům Hradec Králové s.r.o., Obci Boháňka a řadě drobných vlastníků lesních pozemků za souhlas s konáním závodů.

Plánek příjezdu
Plánek centra závodu

Pokyny v PDF.