Zkrácení startovního intervalu

Pro kategorie H16, H18 a H21 soutěžní komise schválila zkrácení startovního intervalu na 2 minuty s tím, že pro tyto kategorie bude postavena trať s využitím rozdělovací metody (trať s motýlky).